JPENVN

Marketing tại Việt Nam

Việt Nam - thị trường có tốc độ phát triển nhanh chóng với GDP tăng bình quân 6,6%

F-plat Vietnam chúng tôi hiện đang phát triển dịch vụ hỗ trợ tìm hiểu thị trường, marketing tại Việt Nam (dự kiến ra mắt vào tháng 7/2016)
Bằng sự hợp tác giữa 2 bên Việt Nam và Nhật Bản, chúng tôi mong muốn có thể hỗ trợ các doanh nghiệp muốn xúc tiến đầu tư vào Việt Nam

Liên hệ